* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Feltételek és kikötések

A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

A jelen webhely más, szintén a Toshiba vállalatcsoport által üzemeltetett webhelyekre hivatkozik. A hivatkozott webhelyek használatát a jelen dokumentumban foglaltak mellett az adott webhelyre vonatkozó feltételek és kikötések is szabályozzák. A jelen feltételek és kikötések, illetve a hivatkozott webhely feltételei és kikötései közötti esetleges ellentmondás esetén a hivatkozott webhely használatát a hivatkozott webhely feltételei és kikötései határozzák meg.

A webhely tartalma
A jelen webhely, illetve a jelen webhelyről közvetlenül vagy közvetett módon elérhető egyéb webhelyek tartalmára vonatkozóan vállalatunk nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, ideértve – de nem kizárólagosan – az eladhatóságra, az adott célra való felhasználhatóságra és a jogcímszavatosságra vonatkozó hallgatólagos jótállást, illetve a jogszabályok meg nem sértését. Vállalatunk nem garantálja a webhely hiba- és vírusmentességét, valamint rágalmazó, sértő és egyéb típusú ártalmas tartalomtól való mentességét. Az esetleg szükséges szerviz, karbantartás és javítás költsége a felhasználót terheli. A webhely tartalmazhat műszaki pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat, amelyeket a Toshiba észlelésüket követően saját belátása szerint helyesbít. Emellett a webhely tartalmának megfelelő nyomtatott kiadványok időről időre változtatásokon eshetnek át – ezeknek a javításoknak vagy módosításoknak a webhelyen történő elvégzése a nyomtatott kiadvány módosítása előtt és után egyaránt történhet.

Harmadik felek webhelyére mutató hivatkozások
A hivatkozott webhelyeken elérhető tartalom karbantartását nem vállalatunk végzi, így az nem vonható felelősségre az ilyen webhelyek tartalmát illetően. A hivatkozott webhelyekre mutató hivatkozások és a harmadik fél által kínált termékek és szolgáltatások használata vállalatunk támogatása nélkül, kizárólag a felhasználó felelősségére történhet.

A felelősség korlátozása
Vállalatunk, illetve annak partnerei, személyzete, képviselői és szállítói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé semminemű kárért, ideértve többek között a közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, kártérítési kötelezettségből eredő, következményes és egyéb károkat (köztük a nyereség- és bevételkiesést, illetve a hasonló gazdasági károkat), sem szerződéses, sem szerződésen kívüli kár vagy egyéb, a jelen webhelyen vagy a hivatkozott webhelyeken található tartalom használatából vagy használhatatlanságából eredő kár esetén, harmadik felek követeléseinek ügyében sem, illetve még abban az esetben sem, ha a vállalat korábban értesült a kár lehetőségéről.

A személyes felhasználásra és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok
A felhasználó elfogadja, hogy a jelen webhely kizárólag törvényes célokra használható. A webhely egyes lapjainak a felhasználó egyetlen példányát töltheti le egyetlen számítógépre, személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából. A felhasználó nem másolhatja, nem módosíthatja, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, illetve nem fejtheti vissza vagy használhatja ki más módon a webhelyről letöltött, szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat az adott jogtulajdonos(ok) külön engedélye nélkül. A webhelyről letölthető valamennyi szoftver használatát az adott szoftverhez mellékelt vonatkozó licencszerződés feltételei és kikötései szabályozzák. A webhelyen található valamennyi kereskedelmi védjegy, szolgáltatásvédjegy és kereskedelmi elnevezés az adott jogtulajdonos(ok) védjegye, és jogosulatlan felhasználásuk szigorúan tilos.

Kártérítés
Ön vállalja, hogy a webhely Ön általi használatából eredő minden követelés, veszteség, kötelezettség, kár és kiadás felmerülése esetén – ideértve a jogi díjakat is – kész megóvni, kárpótolni és támogatni vállalatunkat és annak partnereit.

Területi lefedettség
A jelen webhely a Toshiba-termékek széles köréről nyújt átfogó tájékoztatást, így előfordulhat, hogy bizonyos hivatkozások vagy kereszthivatkozások az adott országban (pillanatnyilag) nem értékesített termékekre vagy szolgáltatásokra mutatnak. Az ilyen hivatkozások meglétéből nem vonható le az a következtetés, hogy a Toshiba az adott országban értékesíteni szándékozik az adott terméket vagy szolgáltatást.

Általános tudnivalók
A jelen feltételek és kikötések a magyar jogszabályokkal összhangban szabályozzák a webhely használatát. A Toshiba fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor bővítse, törölje vagy módosítsa a jelen dokumentumban szereplő feltételek és kikötések bármelyikét vagy mindegyikét.